Elektrodrążenie

Są to sprzęty jakimi wolno opracowywać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tutaj Prasmet funkcjonują na tak zwanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa uwypukla. Jest to technologia polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Zaliczana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w przypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu drobnych części w skutku czego powstają tak oznaczane wióry. Elektrodrążenie jest to proces doprowadzenia niszczenia materiału przez wyładowania elektryczne. Podstawowym przyrządem do takiego procesu są elektrody. Jest to detal urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują też w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe lub także lampy elektronowe. Do w większości wypadków spotykanych sposobów obróbki elektroerozyjnej zaliczane są obróbki impulsowe i elektroiskrowe. Różnice pomiędzy nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Nadrzędną zaletą takiej obróbki jest szansa przeróbki w pewnej mierze że każdego materiału przewodzącego prąd.