Fundacja w Polsce

Biorąc pod uwagę wszystek elektroniczny ekwipunek, który okala nas wszędzie, śmiało jesteśmy w stanie ogłosić, że żyjemy w społeczeństwie informacyjnym. Już dotarło tego, że duża grupa z nas nie wyobraża sobie życia bez telefonu komórkowego, internetu i całego mnóstwa innych dodatków elektronicznych. Równolegle to wszystko powoduje, że przepływ informacji jest natychmiastowy. Niech tylko wydarzy się cokolwiek ważnego na drugim krańcu świata, a zaraz wszędzie nie ulega wątpliwości, co miało miejsce! Zresztą, to nawet nie ma obowiązek być coś ważnego. Po prostu praktycznie każdą wiadomość można przekazać na umowną odległość oraz aktualnie w rekordowo krótkim czasie. Społeczeństwo to także fundacja w Polsce. Wszystko się zmienia oraz nie da się tego zatrzymać. Postęp technologiczny na dodatek napędza to wszystko, przeobrażając po raz następny społeczeństwo. Przemianom nie ma końca, a człowiek po raz następny argumentuje, że jeszcze nie oznajmił ostatniego słowa. Zatem wydaje się, że nic nie udaremnia jego dokonań, a społeczeństwo informacyjne nie stanowi ostatniego etapu rozkwitu.