Przemiany liberalnych społeczeństw

Mnóstwo nowoczesnych społeczeństw bierze swoje informacje o świecie z mediów i nie ma w tym nic nadzwyczajnego ani niebezpiecznego tak długo, jak środki masowego przekazu w danym kraju są pluralistyczne, wolne oraz starają się chociaż być obiektywne. W ostatnich latach dostrzega się jednak wyraźnie, że środki masowego przekazu stały się przede wszystkim biznesem, który ma za zadanie przynieść określone pożytki inwestorom oraz pomnażać wartość marek na giełdzie. To kłopotliwe, nie służy to zbytnio jakości samych programów i informacji medialnych, w takim razie dużo społeczeństw musi radzić sobie z doborami politycznymi bez otrzymania wyśmienitego wsparcia merytorycznego ze strony mediów. Coraz częściej bo media odpuszczają sobie misję wpajania pośród mieszkańców podstawowej wiedzy na temat przeróżnych detalów życia politycznego. Coraz to częściej w takim razie politolodzy lub socjolodzy spostrzegają jak na dłoni, że społeczeństwo daje sobą explicite manipulować, nawet jeżeli politycy nie są nadmiernie wytrwali. Dostęp do mediów, które szukają wyłącznie korzyści pieniężnych, daje politykom idealne narzędzie do zdobywania poparcia.
Frazy kluczowe: Nauka i Edukacja, Edukacja i informacje, Szkoła, Nauka i Informacje.