Rzut młotem

Przedmiot, którym rzucają zawodnicy, tak naprawdę nie jest młotem, a kulą umocowaną na stalowym drucie z uchwytem. Konkurencja należy do lekkoatletycznych, jest dość trudna i wymaga specyficznej techniki, bywa też niebezpieczna w przypadku braku odpowiedniego panowania nad młotem. Rzut wykonywany jest w stosownej pozycji, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie dobrych wyników. Pozycja umożliwia wykorzystanie siły odśrodkowej, która służy wypuszczeniu młota z właściwą prędkością i na jak największą odległość. Miejsce, gdzie znajduje się zawodnik, ma kształt koła i zawiera siatkę ochronną służącą do tego, by w razie problemów ze skierowaniem młota w złą stronę nie ucierpiał na przykład nikt z widowni. Generalnie chodzi o to, by pozycja była tylna w stosunku do strony, w którą ma polecieć młot; należy trzymać oboma rękami uchwyt od linki i z dużą siłą zamachiwać się młotem ponad głową. W dalszej kolejności musi nastąpić wyrzut młota w wyniku obrócenia się kilkakrotnie względem poprzedniej pozycji. Należy uważać na to, by nie wyjść poza wyznaczony obszar, co grozi dyskwalifikacją. Różnej wagi młoty przeznaczone są dla zawodników różnego wieku i płci, na przykład młot przeznaczony dla kobiet waży 4 kg.