Separacja metali

Gałąź tego przemysłu absorbuje się produkcją pomiędzy innymi kabli oraz transformatorów, tranzystorów i tyrystorów ogromnej mocy. Kable użytkowane są do przesyłu energii elektrycznej na ogromne odległości. Elementem kierującym kablu jest miedziany lub ewentualnie aluminiowy drut o zróżnicowanej średnicy. Dobór przekroju poprzecznego i liczba żył w drucie zależą od punktu ułożenia oraz intensywności prądu przesyłowego. Nie rozdzielane przewody stanowią linie napowietrzne, tudzież kable energetyczne rozdzielane układa się w ziemi. Transformator jest narzędziem elektrycznym dogadzającym do zmiany parametrów prądu wejściowego. Przydają się też separacja metalu. W tym celu konstruuje się dwa uzwojenia drutu na rdzeniu transformatora: pierwotne oraz wtórne. Prąd przepływający w uzwojeniu pierwotnym indukuje prąd w uzwojeniu wtórnym o tej samej częstości, jednakowoż innym naciągnięciu. W przystankach transformatorowych przystosowuje się parametry prądu do wymagań domowych sieci energetycznych. Jest to nieodzowne bowiem prąd wytwarzany w elektrowniach ma odważnie wyższe napięcie aniżeli to występujące w gniazdkach elektrycznych w mieszkaniach.