Sprzęt bhp

Poprzez pojęcie ochrony rozumiemy materialną zaporę przeznaczoną specjalnie do zapewnienia asekuracji. W zależności od budowy, obrona jest oznaczana obudową, deklem, ekranem, drzwiami, osłona pełną itd. W zależności od pełnionych funkcji obrona może być: stała i ruchoma. Stała jest powiązana z miejscem zainstalowania na stałe lub za pomocą detalów mocujących, śrub, nakrętek itd ., tak, że usuniecie czy też otwarcie jej bez użycia narzędzi jest niemożliwe. Znacznie więcej na ten temat na stronie sprzęt p.poż. Do takich osłon zaliczamy: obudowę, osłonę umożliwiającą dostęp do dyscypliny zagrożenia ze wszelkich stron; osłona odległościowa dzięki własnym wymiarom hamuje bądź też ogranicza dostęp do strefy zagrożenia np. ogrodzenia. Osłona ruchoma, jaka ma prawo być otwierana bez użycia przyrządów. Do takich osłon zaliczamy: osłonę z napędem mechanicznym, poruszana za pomocą energii z innego źródła aniżeli praca człowieka bądź siła ciężkości; obronę zamykającą się samoczynnie, wzruszana za wsparciem elementu machiny, edytowanego przedmiotu, wracająca potem samoczynnie do miejsca zamknięcia.